انواع ویزای سرمایه گذاری استرالیا

انواع ویزای سرمایه گذاری استرالیا

انواع ویزای سرمایه گذاری استرالیا

1398-02-14
ویزای سرمایه گذاری استرالیا مناسب اشخاصی است که از طریق سرمایه‌ گذاری استرالیا قصد مهاجرت به استرالیا را داشته باشند. 
ادامه مطلب
ویزای دائم اسپانسری ایالتی یا ویزای 892 استرالیا

ویزای دائم اسپانسری ایالتی یا ویزای 892 استرالیا

1398-02-14
مناسب اشخاصی است که از طریق سرمایه‌ گذاری استرالیا قصد مهاجرت به استرالیا را داشته باشند.
ادامه مطلب
ویزای دائم سرمایه گذاری استرالیا یا ویزای 132 استرالیا

ویزای دائم سرمایه گذاری استرالیا یا ویزای 132 استرالیا

1398-02-14
مناسب اشخاصی است که از طریق سرمایه‌ گذاری استرالیا قصد مهاجرت به استرالیا را داشته باشند.
ادامه مطلب
ویزای دائم سرمایه گذاری استرالیا یا ویزای 888 استرالیا

ویزای دائم سرمایه گذاری استرالیا یا ویزای 888 استرالیا

1398-02-14
مناسب اشخاصی است که از طریق سرمایه‌ گذاری استرالیا قصد مهاجرت به استرالیا را داشته باشند.
ادامه مطلب
ویزای دائم مستقل استرالیا یا ویزای 890 استرالیا

ویزای دائم مستقل استرالیا یا ویزای 890 استرالیا

1398-02-14
مناسب اشخاصی است که با ویزاهای موقت 160، 161، 162، 163 و 164 در استرالیا بوده و شرایط لازم را دارند و به دنبال اخذ اقامت استرالیا از طریق سرمایه گذاری به صورت دائمی هستند.
ادامه مطلب
ویزای موقت سرمایه گذاری استرالیا یا ویزای 188

ویزای موقت سرمایه گذاری استرالیا یا ویزای 188

1398-02-14
به واسطه ویزای سرمایه گذاری استرالیا می توانید وارد استرالیا شوید و کسب‌ وکار خود را راه‌اندازی کنید.
ادامه مطلب

انواع ویزای سرمایه گذاری استرالیا