تحصیل در ترکیه

تحصیل در ترکیه

تحصیل در ترکیه

1398-02-21
تحصیل در ترکیه مورد توجه بسیاری از افراد است، چرا که می توان در ترکیه به فرصت های تحصیلی قابل قبولی دست یافت.
ادامه مطلب
نگاهی به نظام آموزشی ترکیه

نگاهی به نظام آموزشی ترکیه

1398-02-21
اگر به دنبال تحصیل فرزند خود در ترکیه هستید باید بدانید که در ترکیه تحصیل از 6 سالگی شروع می شود.
ادامه مطلب
نگاهی به تحصیلات تکمیلی در ترکیه

نگاهی به تحصیلات تکمیلی در ترکیه

1398-02-21
تمامی دانشگاه های ترکیه می توانند با گرفتن مجوز از وزارت علوم و تاییدیه اقدام به پذیرش دانشجویان خارجی کنند.
ادامه مطلب
نگاهی به قوانین اخذ ویزای تحصیلی ترکیه

نگاهی به قوانین اخذ ویزای تحصیلی ترکیه

1398-02-21
اگر قصد ادامه تحصیل در ترکیه را دارید باید بدانید که دانشجویان بین المللی که قصد تحصیل در ترکیه را دارند، نیاز به ویزا دارند.
ادامه مطلب

تحصیل در ترکیه