جداول مربوط به ویزا استرالیا

نگاهی به جداول امتیاز بندی مهاجرت استرالیا

نگاهی به جداول امتیاز بندی مهاجرت استرالیا

1398-02-14
شما می توانید جهت آگاهی از امتیاز بندی دقیق خود با دفتر مهاجرتی مهاجر سون تماس گرفته و تا به صورت رایگان مشاوره تلفنی دریافت کنید.
ادامه مطلب
نگاهی به جدول امتیاز بندی ویزای 189 استرالیا

نگاهی به جدول امتیاز بندی ویزای 189 استرالیا

1398-02-14
اخذ ویزای 189 استرالیا نیاز به کسب حداقل امتیازهایی دارد که ارزیابی این امتیازها مطابق جدول زیر انجام می‌شود و برای اخذ ویزای 189 استرالیا باید حداقل دارای ۶۵ امتیاز از جدول باشید.
ادامه مطلب
نگاهی به جدول امتیاز بندی ویزای 190 استرالیا

نگاهی به جدول امتیاز بندی ویزای 190 استرالیا

1398-02-14
اخذ ویزای 190 استرالیا نیاز به کسب حداقل امتیازهایی دارد که برای اخذ ویزاباید حداقل دارای ۶۵ امتیاز از جدول باشید و اسپانسر ایالتی ۵ امتیاز از این ۶۵ امتیاز تامین می کند.
ادامه مطلب
نگاهی به جدول امتیاز بندی ویزای 489 استرالیا

نگاهی به جدول امتیاز بندی ویزای 489 استرالیا

1398-02-14
اخذ ویزای 489 استرالیا نیاز به کسب حداقل امتیازهایی دارد که برای اخذ ویزای 489 استرالیا باید حداقل دارای ۶۵ امتیاز از جدول باشید و اسپانسر ایالتی ۵ امتیاز از این ۶۵ امتیاز تامین می کند.
ادامه مطلب
نگاهی به جدول مناطق خاص برای اخذ ویزای 489 استرالیا

نگاهی به جدول مناطق خاص برای اخذ ویزای 489 استرالیا

1398-02-14
در ویزای 489 اگر شما حداقل 55 امتیاز کسب کنید کافی است زیرا 10 امتیاز باقی مانده را از طریق اسپانسرشیپ استانی یا اسپانسرشیپ فامیل بدست می آورید و به امتیاز 65 می رسید.
ادامه مطلب
نگاهی به جدول مناطق کم جمعیت ویزای 489 استرالیا

نگاهی به جدول مناطق کم جمعیت ویزای 489 استرالیا

1398-02-14
جهت اخذ ویزای مهارتی ۴۸۹ استرالیا، باید از یکی از مناطق کم جمعیت استرالیا اسپانسر ایالتی دریافت کنید و ۲ سال اول ویزای خود را در آن منطقه زندگی کنید.
ادامه مطلب
نگاهی به جدول مناطق مناطق کم‌جمعیت استرالیا جهت اخذ ویزای ۱۸۷ استرالیا

نگاهی به جدول مناطق مناطق کم‌جمعیت استرالیا جهت اخذ ویزای ۱۸۷ استرالیا

1398-02-14
ویزای ۱۸۷ استرالیا مناسب نیروی ماهری است که می‌خواهند در منطقه‌ مشخصی در استرالیا کار کنند.
ادامه مطلب
نگاهی به جدول تسلط زبان آزمون های مختلف جهت اخذ ویزای استرالیا

نگاهی به جدول تسلط زبان آزمون های مختلف جهت اخذ ویزای استرالیا

1398-02-14
برای آشنایی شما با میزان سطح زبان انگلیسی در آزمون های مختلف مورد پذیرش استرالیا، این سطوح را طبقه بندی کرده ایم.
ادامه مطلب

جداول مربوط به ویزا استرالیا