جداول مربوط به ویزا کانادا

جدول امتیاز بندی اولیه مهاجرت کاری به کانادا

جدول امتیاز بندی اولیه مهاجرت کاری به کانادا

1398-02-14
در برنامه مهاجرت به کانادا از طریق نیروی کار، اداره شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) تقاضاهای جدید را از طریق سیستم جدید اکسپرس انتری می پذیرد.
ادامه مطلب
جداول امتیاز بندی مربوط به ویزای کانادا

جداول امتیاز بندی مربوط به ویزای کانادا

1398-02-14
جداول امتیاز بندی مربوط به مهاجرت کانادا شامل جداول محاسبه امتیاز و جداول تسلط زبانی هستند که برای اطلاع از شرایط هر یک می توانید به بر روی لینک مربوط کلیک کنید.
ادامه مطلب
جدول آزمون زبان مورد قبول مهاجرت به کانادا

جدول آزمون زبان مورد قبول مهاجرت به کانادا

1398-02-14
جدول آزمون های مورد قبول مهاجرت به کانادا نشان دهنده حداقل نمره بر اساس دانش متوسط زبان انگلیسی و  فرانسه است اما افسر مهاجرت به زیر گروه ها نگاه می کند و نه نمره کلی.
ادامه مطلب
جدول امتیاز بندی ثانویه مهاجرت کاری به کانادا

جدول امتیاز بندی ثانویه مهاجرت کاری به کانادا

1398-02-14
امتیازبندی در سیستم اکسپرس اینتری کانادا تا حداکثر 1200 امتیاز است. 
ادامه مطلب
جدول امتیازبندی تحصیلات متقاضیان مهاجرت به کانادا

جدول امتیازبندی تحصیلات متقاضیان مهاجرت به کانادا

1398-02-14
حداکثر امتیاز جدول امتیازبندی تحصیلات 25 امتیاز است.
ادامه مطلب

جداول مربوط به ویزا کانادا