حمل و نقل استرالیا

نگاهی به سیستم حمل و نقل استرالیا

نگاهی به سیستم حمل و نقل استرالیا

1398-02-14
سیستم حمل و نقل استرالیا در شهرهای استرالیا متفاوت و شامل حمل و نقل هوایی، قطار، اتوبوس، تراموا، کشتی و تاکسی است.
ادامه مطلب

حمل ونقل استرالیا