مباحث کلی مهاجرت کانادا

به چه دلایلی کانادا را برای مهاجرت انتخاب کنیم؟

به چه دلایلی کانادا را برای مهاجرت انتخاب کنیم؟

1398-01-27
اگر تصمیم به مهاجرت دارید، ضروری است درمورد کشور مقصد و تناسب آن با خواسته خودتان اطلاع داشته باشید.
ادامه مطلب
مهاجرت به کانادا نمایی کلی از تاریخچه

مهاجرت به کانادا نمایی کلی از تاریخچه

1398-02-12
چنان چه این روزها در پی مهاجرت به کانادا هستید، خوب است اندکی از تاریخچه مهاجرت به کانادا اطلاعاتی کسب کنید.
ادامه مطلب
نگاهی به استان ها و نواحی کانادا

نگاهی به استان ها و نواحی کانادا

1398-02-12
کانادا از 10 ایالت و 3 قلمرو تشکیل شده که شامل دولت های محلی هستند و زیر نظر دولت فدرال کانادا اداره می شوند.
ادامه مطلب
نگاهی به برخی معایب کانادا

نگاهی به برخی معایب کانادا

1398-02-12
با وجود مزایای بسیار مهاجرت به کانادا برخی معایب کانادا را برای شما که در انتخابتان مردد هستید بر می شماریم.
ادامه مطلب
نگاهی به سیاست و حکومت کانادا

نگاهی به سیاست و حکومت کانادا

1398-02-12
اگر قصد مهاجرت به کانادا را دارید، بد نیست اطلاعاتی در مورد سیاست و حکومت کانادا به دست آوردید.
ادامه مطلب
نگاهی به وضعیت اقتصاد در کانادا

نگاهی به وضعیت اقتصاد در کانادا

1398-02-12
مهمترین مطلب در مورد وضعیت اقتصاد در کانادا این است که منابع بسیاری از نفت و گاز جهان را دارد
ادامه مطلب
نگاهی به وضعیت آب و هوایی کانادا

نگاهی به وضعیت آب و هوایی کانادا

1398-02-12
آب و هوای کانادا روی هم رفته سرد و در بیشتر نقاط قطبی است. البته آب و هوای کانادا در بخش جنوب غربی، معتدل است.
ادامه مطلب
نگاهی به وضعیت جغرافیایی کانادا

نگاهی به وضعیت جغرافیایی کانادا

1398-02-12
اگر فکر مهاجرت به کانادا را دارید توصیه می کنیم قبل از هرگونه اقدامی نمایی کلی از وضعیت جغرافیایی کانادا به دست آورید.
ادامه مطلب
نگاهی به وضعیت فرهنگی اجتماعی کانادا

نگاهی به وضعیت فرهنگی اجتماعی کانادا

1398-02-12
سیاست مهاجر‌پذیری در کانادا سبب شد تا در سال 1971 دولت فدرال، به‌طور رسمی اصل چند فرهنگی را پذیرد.
ادامه مطلب
نگاهی به قوانین بیمه در کانادا و انواع آن

نگاهی به قوانین بیمه در کانادا و انواع آن

1398-02-12
اگر قصد مهاجرت به کانادا را دارید بدنیست با نگاهی به قوانین بیمه در کانادا و انواع آن در کانادا آشنا شوید.
ادامه مطلب
هزینه مهاجرت به کانادا

هزینه مهاجرت به کانادا

1398-02-12
هزینه مهاجرت به کانادا برای افراد مختلف متفاوت است و در محاسبه هزینه مهاجرت به کانادا عوامل متعددی وجو دارد.
ادامه مطلب

ویزای کاری کانادا ویزای کاری کانادا ویزای کاری کانادا ویزای کاری کانادا ویزای کاری کاناداویزای کاری کاناداویزای کاری کانادا ویزای کاری کاناداویزای کاری کانادا