ویزای اقامت همراه خانواده عمان

ویزای اقامت همراه خانواده عمان

ویزای اقامت همراه خانواده عمان

1398-02-17

ویزای اقامت همراه خانواده عمان به همسر و فرزندان زیر 21 سال شخص ساکن عمان تعلق می گیرد.

این ویزا به درخواست یک شخص ساکن عمان و به مسئولیت او به بستگان ملی عمانی و بستگان خارجی او نیز با شرایط خاص اعطا می شود.

همچنین اگر شما با مردی عمانی ازدواج کرده باشید، در صورت اخذ تاییدیه سند ازدواج می توانید ویزای اقامت همراه خانواده عمان بگیرید.

 مدت اعتبار ویزای اقامت همراه خانواده عمان 6 ماه از تاریخ صدور آن است و تا دو سال بعد از زدن مهر قابل استفاده است. ویزای اقامت همراه خانواده عمان در یک نگاه

•    مدت استفاده: شش ماه از تاریخ صدور

•    شرایط حامی: حامی باید یک فرد محلی با ظرفیت کامل قانونی باشد و مسئول صحت اطلاعات بیان شده در فرم درخواست باشد.•    شرایط فرزندان: سن آن ها نباید بیش از ۲۱ سال باشد.

•    شرایط برادران و خواهران: نباید بیش از ۱۸ سال سن داشته باشند و سندی که تایید کند که هیچ تامین کننده خانوادگی در خارج از کشور عمان ندارد باید ارائه شود.نگاهی به مزایای ویزای اقامت همراه خانواده عمان

•    اخذ اقامت موقت در عمان

•    تحصیل در عمان

•    رفت‌وآمد به عمان در طول مدت ویزا

•    شانس تمدید اقامت در عمان

•    شانس پیداکردن شغل در عمان یا سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارسنگاهی به نحوه اخذ ویزای اقامت همراه خانواده عمان 

ویزای اقامت همراه خانواده عمان دو سال از زمان ثبت تاریخ پاسپورت شخص اعتبار دارد و به فرزندی داده می شود که زیر 21 سال سن دارد و برای برادران و خواهران، نباید بیشتر از 18 سال داشته باشند و مدرکی مبنی بر اینکه خانواده ای ندارند که آنها را از نظر مالی تامین کند داشته باشند، همسر او نیز باید در وزارت مرزی کشور، ازدواج خود را در سفارتخانه عمان ثبت کرده باشند.

برای اخذ ویزای اقامت همراه خانواده عمان، یک ضامن عمانی باید با مسئولیت خود شما را تامین کند که باید از نظر قانونی شهروند این کشور باشد.

جهت دریافت ویزای اقامت همراه خانواده عمان باید فرم¬های مورد نیاز را اخذ و اطلاعات خود را وارد و برای ویزا اقدام کنید.نگاهی به مدارک مورد نیاز درخواست ویزای اقامت همراه خانواده عمان

•    تکمیل فرم های درخواست ویزای اقامت همراه خانواده عمان در سفارت عمان

•    تکمیل فرم اطلاعات تکمیلی شخص

•    دو قطعه عکس 4*6 با زمینه سفید

•    سند ادواج تایید شده برای همسر شخص

•    کپی گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار

•    مدارک شناسایی فرزندان زیر 21 سال

•    مدارک پزشکی در صورت نیاز

•    یک ضامن عمانی باید با مسئولیت خود شما را تامین کند

•    مدارکی که تایید کند برادر یا خواهر درخواست دهنده که هیچ تامین کننده خانوادگی در خارج از کشور عمان ندارد باید ارائه شود.

•    پرداخت هزینه ویزا