جدول سازمان‌های ارزیاب مشاغل استرالیا

جدول سازمان‌های ارزیاب مشاغل استرالیا

جدول سازمان‌های ارزیاب مشاغل استرالیا

1398-02-14

جدول سازمان‌های ارزیاب مشاغل استرالیا به متقاضیان مهاجرت به استرالیا کمک می کند تا برای دریافت بهترین ویزای استرالیا ‌با توجه به شغلشان از شغل مورد نیاز سازمان ارزیابی کننده متناسب با شرایشان برای مهاجرت به استرالیا تصمیم گیری کنند.شورای اعتبارسنجی پرستاری و مامایی استرالیا    ANMAC

شورای دندانپزشکی استرالیا    ADC

هیئت پزشکی استرالیا    MedBA

هیئت پزشکی چینی استرالیا    CMBA 

شورای داروسازی استرالیا    APharmC

مؤسسه‌ی دانشمندان پزشکی استرالیا    AIMS

انجمن مدیران و معلمین مدارس استرالیا    TRA

انجمن متخصصین تغذیه‌ی استرالیا    DAA

سازمان ملی ارزیابی مترجمین    NAATI

مؤسسه‌ی مدیریت آموزش استرالیا    AIM

انجمن کارگران و کارمندان خدمات اجتماعی    ACWA

مؤسسه‌ی حسابداران معتبر استرالیا و نیوزیلند    CAANZ

انجمن حسابداران رسمی تأییدشده    CPAA

مؤسسه‌ی حسابداران رسمی    IPA

مؤسسه‌ی مهندسین استرالیا    EA (Engineers Australia)    

شورای کارگران و کارمندان خدمات اجتماعی استرالیا    AASW

انجمن آسیب‌شناسی گفتاری استرالیا    SPA

شورای درمان مشکلات ناشی از کار    OTC

شورای دامپزشکی استرالیا    AVBC

شورای ارزیابی استخوان‌درمانی استرالیا    AOAC

انجمن معماران استرالیا    AACA

مؤسسه‌ی مدیران و معلمین مدرسه    AITSL

مؤسسه‌ی نقشه‌برداری استرالیا    AIQS

انجمن روانشناسی استرالیا    APS

انجمن تصویربرداری پزشکی و پرتودرمانی استرالیا    ASMIRT

انجمن پزشکی هسته‌ای استرالیا و نیوزیلند    ANZSNM

انجمن پاپزشکان استرالیا    APodA

شورای ارزیابی پاپزشکی استرالیا و نیوزیلند    ANZPAC

انجمن فیزیوتراپی استرالیا    APC

شورای علوم فضایی و نقشه‌برداری استرالیا    SSSI

انجمن کارگران و کارمندان خدمات اجتماعی    ACWA

شورای چشم‌پزشکان استرالیا و نیوزیلند    OCANZ

شورای آموزش کایروپراکتیک استرالیا    CCEA

ارتوپدی استرالیا    AOPA

سازمان ایمنی هوایی کشوری استرالیا    CASA

شورای ایمنی دریانوردی استرالیا    AMSA

مطالب مرتبط

مشاغل مورد نیاز استرالیا 

مشاغل مورد نیاز استرالیا 

1398-02-14
مشاغل مورد نیاز استرالیا همه ساله از سوی وزارت کار استرالیا و سازمان کسب ‌و کارهای کوچک استرالیا تغییر پیدا می کند تا نیازهای تازه استرالیا در آن اعمال شود.
ادامه مطلب
جدول مشاغل حمایتی ایالتی استرالیا

جدول مشاغل حمایتی ایالتی استرالیا

1398-02-14
جدول مشاغل حمایت ایالتی استرالیا (REGIONAL) مناسب ویزای استرالیا 407 و ویزای 489 استرالیا است و در این جدول بر اساس حروف الفبا دسته بندی شده است.
ادامه مطلب
جدول مشاغل مهارتی کوتاه‌مدت استرالیا (STSOL)

جدول مشاغل مهارتی کوتاه‌مدت استرالیا (STSOL)

1398-02-14
جدول مشاغل مهارتی کوتاه‌مدت استرالیا (STSOL) مناسب ویزای 190 استرالیا، ویزای 407 استرالیا و ویزای 489 استرالیا است.
ادامه مطلب
جدول مشاغل مهارت‌های کوتاه مدت و بلندمدت (MLTSSL)

جدول مشاغل مهارت‌های کوتاه مدت و بلندمدت (MLTSSL)

1398-02-14
مناسب ویزای 186 استرالیا، ویزای 190 استرالیا، ویزای 407 استرالیا، ویزای 489، ویزای 189 و ویزای 485 است.
ادامه مطلب
جدول مشاغل ویزای 186 استرالیا و ویزای 407 استرالیا

جدول مشاغل ویزای 186 استرالیا و ویزای 407 استرالیا

1398-02-14
جدول مشاغل ویزای 186 استرالیا و ویزای 407 استرالیا مناسب ویزای 186 استرالیا و ویزای 407 استرالیا است.
ادامه مطلب
جدول مشاغل ویزای 186 استرالیا، ویزای 407 استرالیا، ویزای 485 استرالیا و ویزای 489 استرالیا

جدول مشاغل ویزای 186 استرالیا، ویزای 407 استرالیا، ویزای 485 استرالیا و ویزای 489 استرالیا

1398-02-14
مناسب ویزای 186، 407 ، 485 و 489 استرالیا است.
ادامه مطلب